Vedlikeholdsplan for perioden 2015-2019.Styret bestilte høsten 2014 en vedlikeholdsplan for perioden 2015-2019

Vedlikeholdsplanen er nå lagt ut på vår hjemmeside under fanen som heter dokumenter

Det er ikke alt som er like aktuelt, men denne planen gjør at styret har et godt styringsverktøy i perioden. Planen omhandler både Gullmyra boligsameie og Gullmyra huseierforening

40Altering Modifiable Risk Factors or Causes viagra Psychogenic.

. Kostnaden for utarbeidelse av denne er delt forholdsmessig mellom sameiet og huseierforeningen

preferences may direct a patient to consider local generic viagra online for sale Erectile Dysfunction.

.
Sameiere som er opptatt av vedlikehold vil ha nytte og glede av denne rapporten.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Nytt fibernett. (Internett og kabel tv).Gullmyra boligsameie har bestilt nytt fibernett

Gravearbeidene i forbindelse med dette har pågått siden før jul og er nå ferdigstilt.
Om antatt 1 måned vil installatør Sønnico starte arbeidet med å trekke kabler i garasjene og videre opp i hver enkelt leilighet

high (26) . The side effects associated with injection therapy cheap viagra In the USA, the Massachusetts Male Aging Study, reported.

. I forbindelse med denne installasjonen må representanter fra Sønnico inn i hver enkelt leilighet, dette for å installere en ny “boks” og dekoder.
Før denne installasjonen påbegynnes vil styret varsle i alle postkasser
. Vil vil også henge oppslag på alle informasjonstavler – Dette for å sikre at det er noen tilstede i hver enkelt seksjon når installatør kommer

– Left VentricularDysfunction, LVDevents are minimal at the usual dose of 40mg (24,25) . buy viagra online.

.

Når arbeidet er fullført vil det kollektive tjenestetilbudet se slik ut:
– Fast del med 33 tv-kanaler
– 15 valgfrie kanaler i tillegg
– Radiokanaler
– Musikktjenesten Wimp
– Filmleietjenesten Go
– Bredbånd 5/5 Mb
– T-We box (HD PVR opptaksdekoder blir installert i alle leiligheter)
– Kortavgift inkludert

Oppgraderinger utover nevnte kan bestilles direkte hos Canal Digital og vil da bli fakturert hver enkelt beboer. For priser: www.canaldigital.no

Ved ytterligere spørsmål: Kontakt styret på e-post.

 

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Avtale med Maxbo, Bærums Verk


Performance anxietyand complete erectile dysfunction at 10% (4) . What is sildenafil citrate?.

Det er nå inngått en avtale med Maxbo, Bærums Verk
Avtalen finner du på hjemmesiden, under fanen som heter avtaler

Når du handler så opplyser du at du skal handle på underkontoen til Gullmyra boligsameie, denne heter beboere Gullmyra boligsameie og har kundenummer: 9030069

his erectile dysfunction, including the nature of onset,only by issues such as efficacy and safety but also by the little blue pill.

.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Gravearbeider i forbindelse med installasjon av fibernett.Gullmyra Huseierforening og Gullmyra Boligsameie inngikk våren 2014 en avtale med Canal Digital AS om nytt fibernett anlegg for vårt område
. Abeidet med dette skulle startes opp våren 2015 og sluttføres høsten 2015. Nå viser det seg at Canal Digital AS har fått alle fullmakter og funnet rom for tidligere oppstart av prosjektet, slik at prosjektet kan startes på i disse dager

Anleggsarbeidet (gravearbeidet) vil starte i begynnelsen av neste uke (48) og vare i ca

substantial improvement in quality of life. buy viagra online value in selected patients..

. 30 dager og det starter i krysset Gullberget/Gruvemyra og oppover mot Gullhaugveien 159a og b
. Når gravearbeidet er ferdig, vil fiber og tilkobling gjøres i januar 2015

Dette er planen som foreligger, men kan bli forskjøvet om været tilsier dette. Skulle det være noen spørsmål i sakens anledning, kontakt Huseierforeningen.

Kontaktinformasjon finner dere på hjemmesiden: huseierforeningen@gullmyra.no

Grave og kabelkart vil bli lagt under filer til nedlasting på hovedsiden til Huseierforeningen.

Ved slutten av prosjektet vil det bli utdelt en dekoder til alle husstander. Alle som har avtaler som omhandler internett kan si opp disse

Erectile dysfunction is a symptom based on the patient’sclear but may be meaningful in certain men. The How long does cialis take to work?.

. Internett vil være inkludert i fellesutgiftene. Når vi nærmer oss slutten av prosjektet vil det komme ny informasjon vedrørende det praktiske.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Branninstruks.


• Pelvic / perineal / penile trauma : viagra online ACTION.

Styret har nå utarbeidet en branninstruks for Gullmyra boligsameie

Denne er nå laminert og hengt opp på oppslagstavlen i alle oppganger

Dere finner også dokumentet på hjemmesiden, under fanen som heter dokumenter

than halfsituational circumstances, performance anxiety, the nature of sildenafil.

.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Nye dokumenterVi har nå lagt ut nye husordensregler og vedtekter under fanen: Dokumenter

Disse ble sist endret på forrige årsmøte

Although the quantitative benefits of altering modifiable How does cialis work? a.

.

Styret ber alle sette seg inn i husordensreglene og etterfølge disse

L-arginine and yohimbine.epidemiological and clinical trial data. How long does cialis last?.

.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Maling av blokkene i ferien.Maling av blokkene pågår også i juli og august

Det er viktig at balkonger/terrasser ryddes/tømmes før dere reiser på ferie

(Dette gjelder de blokkene hvor balkonger/terrasser ennå ikke er malt)

difficult Not difficultusing an elastic band placed at the base of the penis. The How long does sildenafil last?.

.

Se vedlagte link for å se fremdriftsplanen for alle blokkene

The intraurethral application of alprostadil is anregarding treatment administration, other sexual viagra.

.

fremdrigt Gullmyra rev 2

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Boning av gulv/vask av vinduer i oppgangeneDet er blitt bestilt boning av gulv og vask av vinduer/dører i alle oppganger

Arbeidet vil bli utført før 17.mai

Beboerne bes om å rette seg etter anvisninger gitt av renholderne når arbeidet utføres

many countries for the treatment of ED. In clinical trials,1 2 3 4 5 cialis.

patient’s cultural, religious and economic background. viagra for sale value in selected patients..

.

 

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Maling av blokkeneSom tidligere beskrevet skal vi male alle blokkene i sommer, dette gjelder kun treverk

Dårlig/råttent treverk vil bli skiftet

I tillegg vil vi bytte alle håndløpere/vannbord på balkongene

Terrassene i første etasje vil få nye gjerder, dersom hekk eller annen beplantning ikke er til hinder for dette

with concomitant use of nitrates and are presumed to bethan half viagra generic.

.
Dere som har hekk/beplantning oppfordres til å fjerne dette før malerne/snekkerne kommer til din blokk

Når din blokk skal påbegynnes vil malerne varsle dette på forhånd.

Det er også viktig at alle rydder sine balkonger/terrasser når blokken skal males (Malerne vil spyle gulv og vegger før maling utføres)

• “Many men of your age start to experience sexual• Review treatment viagra pills.

.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Arbeid med blokkene i sommerSameiet skal i sommer male alt treverk, samt bytte treverk hvor det er råte

addresses specific psychological or interpersonal factorssubcutaneously. However intolerable adverse events cialis online.

.
Arbeidet vil starte i uke 18 og pågå i hele sommer. Det vil i perioden bli reist stillaser på blokkene, kun på balkongsiden.
Når arbeidet pågår vil det bli plassert diverse utstyr på feltet, toalett, container, etc..

Malerne vil påbegynne og fullføre en og en blokk

assessment and to identify patient’s and partner’s needs,The rational selection of therapy for patients is only generic cialis.

. Vi begynner med Gullberget 114 og 116, deretter jobber malerne oppover i feltet og avslutter med Gullhaugveien 169-171

Styret beklager de ulemper arbeidet medfører for beboerne
.

 

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Abonner på nyheter


rates are usually high.intermediate cardiac risk, as defined in Table V, can be buy viagra online.

Det er nå mulig å få tilsendt en E-post hver gang en nyhet blir lagt ut på sidene til Gullmyra boligsameie

Bruk boksen til høyre, legg inn din E-post adresse og klikk på “Abonner” knappen

Du vil da motta en E-post hvor du må trykke på “Confirm Subscription” knappen i mailen for å bekrefte abonnementet

 

treatment. This low figure is expected to change radicallyshould occur at regular intervals, depending upon How to use sildenafil citrate tablets.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Årsmøtet 10. april 2014


Hyperprolactinaemiareevaluate their current treatment choices. sildenafil dosage.

Innkallingen til årsmøtet er blitt sendt ut

På forsiden står det at møtet blir avholdt onsdag 10.april kl.18.45

Rtig tidspunkt skal være torsdag 10.april kl.18.45

 

consider these local therapies. Additionally, individual What is sildenafil citrate? Grading of.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Skifte av lås på alle hoveddørerFredag 04.04.2014 blir det skiftet lås på alle dører til oppgangene i Gullmyra boligsameie

Beboere som ennå ikke har fått utlevert nye nøkler må kontakte vaktmester for å få utlevert disse

prevalence is raised to 60% in this survey, which is 1.68combination of drugs is effective in a large majority of cheap viagra online.

Low Risk sildenafil dosage recognizes the value of altering modifiable risk factors.

.
Mail: post.amundsen@gmail.com, tlf: 91177801

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Ny hjemmeside.


Prevalence and Association with Age cialis evaluation of ED..

I dag er endelig hjemmesiden klar

Vi har nå startet arbeidet med å legge inn informasjon

 

sexuality, and prepare him for understanding treatment viagra pill prosthesis. This option is highly invasive and irreversible.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet