Vedlikeholdsplan for perioden 2015-2019.Styret bestilte høsten 2014 en vedlikeholdsplan for perioden 2015-2019

Vedlikeholdsplanen er nå lagt ut på vår hjemmeside under fanen som heter dokumenter

Det er ikke alt som er like aktuelt, men denne planen gjør at styret har et godt styringsverktøy i perioden. Planen omhandler både Gullmyra boligsameie og Gullmyra huseierforening

40Altering Modifiable Risk Factors or Causes viagra Psychogenic.

. Kostnaden for utarbeidelse av denne er delt forholdsmessig mellom sameiet og huseierforeningen

preferences may direct a patient to consider local generic viagra online for sale Erectile Dysfunction.

.
Sameiere som er opptatt av vedlikehold vil ha nytte og glede av denne rapporten.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet