Vedlikehold i sameiet.

Historisk vedlikehold i sameiet: (Normalt/løpende vedlikehold er ikke medtatt i oversikten).
Gjeldende vedlikeholdsplan ligger under dokumentfanen.

Hele feltet ble malt (treverk og betong) i 2006.
Nye tak på blokken i 2006/2007.
Fuging av elementskjøtene på blokkene i perioden 2001 til 2008.
Nye sensor lamper ble montert i alle oppganer i 2009.
Rens av ventilasjon utført i 2010.
Byttet alle hovedinngangsdører i 2009/2010.
Byttet takplater over leilighetene i øverste etasje i 2012.
Byttet takrenner og nedløpsrør i 2012.
Montert snøfangere i 2013.
Flekkmaling av betong i hele sameiet, utført i 2013.
Malt alt treverk (Skiftet der det var råte) og flekkmalt betong. 2014.
Byttet alle nødlysarmaturer. 2014.
Byttet låssystem. 2014.
Byttet ringetablå og porttelefoner. 2014.
Montert nye postkasser. 2014.
Malt alle oppganger og skiftet gulvbelegg. 2014.
Skiftet varmtvannsberedere og hovedstoppekran, montert trykktanker. 2015/2016.
Garasjene rehabilitert, skiftet membran på balkonger og utendørsområdet mellom garasjene.
(Utført av Huseierforeningen i 2015).
Rens av ventilasjon utført i 2016.
Flekkmaling av betong utført i 2017
Malt oppgangen i Gullhaugveien 207