Vedlikehold i sameiet.

Historisk vedlikehold i sameiet: (Normalt/løpende vedlikehold er ikke medtatt i oversikten)

.
Gjeldende vedlikeholdsplan ligger under dokumentfanen
.

Hele feltet ble malt (treverk og betong) i 2006
.
Nye tak på blokken i 2006/2007
.
Fuging av elementskjøtene på blokkene i perioden 2001 til 2008.
Nye sensor lamper ble montert i alle oppganer i 2009.
Rens av ventilasjon utført i 2010.
Byttet alle hovedinngangsdører i 2009/2010.
Byttet takplater over leilighetene i øverste etasje i 2012.
Byttet takrenner og nedløpsrør i 2012.
Montert snøfangere i 2013.
Flekkmaling av betong i hele sameiet, utført i 2013.
Malt alt treverk (Skiftet der det var råte) og flekkmalt betong. 2014.
Byttet alle nødlysarmaturer. 2014.
Byttet låssystem. 2014.
Byttet ringetablå og porttelefoner. 2014.
Montert nye postkasser. 2014
.
Malt alle oppganger og skiftet gulvbelegg. 2014.
Skiftet varmtvannsberedere og hovedstoppekran, montert trykktanker. 2015/2016.
Garasjene rehabilitert, skiftet membran på balkonger og utendørsområdet mellom garasjene.
(Utført av Huseierforeningen i 2015).
Rens av ventilasjon utført i 2016.
Flekkmaling av betong utført i 2017
Malt oppgangen i Gullhaugveien 207