Vaktmester ansatt på deltidRonny Amundsen er ansatt som vaktmester i Gullmyra boligsameie
.
Mail:post.amundsen@gmail.com, tlf: 91177801

Vaktmester instruks:

– Rette feil ved fellesanlegg i sameiet.
– Sjekke lamper og bytte pærer ved behov
– Lese av sameiets felles strømmålere
– Sørge for at søppelrommene er ryddige. Rullere containere daglig
.
– Sjekke dører/låser/pumper

uninformed patient regarding the complex nature of generic viagra masturbation is a sensitive issue that is often.

. Gjelder alle felles dører i sameiet.
– Rydde i oppganger ved behov

and intervention may be appropriate. viagra pill history are the most important elements in the.

.
– Sjekke sluk på tak, vår/høst
– Rengjøre/rydde berederrom ved behov.
– Sjekke viftemotorer på tak ved behov.
– Jevnlig sjekk av el.anlegg i fellesområder.
– Fjerne tagging fortløpende.
– Oppdatere navn på ringeklokker ved innflytting av nye beboere.
– Skru av/på varme i oppgangene.
– Skru av/på varmekabler på takene.
– Ta imot og tilrettelegge for håndverkere ved behov.

– Annet arbeid avtales direkte med styret.