Søppel/avfall

SØPPEL

 

 

 

 

 

 

Søppel/avfall skal håndteres på følgende måte:
Husholdningsavfall skal kastes i nærmeste søppelrom:

Gullhaugveien 165, 167 , 169 og 171 skal kaste restavfall i søppelrommet mellom Gullhaugveien 167 og 169.
Gullhaugveien 199, 201 og 207 skal kaste restavfall i søppelrommet mellom Gullhaugveien 201 og 207.
Gullberget 110, 112, 114 og 116 skal kaste restavfall i søppelrommet mellom Gullberget 112 og 114.

Papir/papp: Kastes i containere som er plassert 3 forskjellige steder

– Mellom Gullberget 110 og Gullhaugveien 207
– Ved Gullberget 116.
– Ved Gullhaugveien 171

Plast: Kastes i container som er mellom Gullberget 110 og Gullhaugveien 207.

Alt annet avfall må dere selv sørge for å levere på egnet sted.