Postkasser/skilt

 

POSTKASSER

 

 

 

 

Styret ønsker en helhetlig og ryddig profil med like postkasseskilt. Derfor skal alle bestille postkasseskilt til egne postkasser. Alle midertidige lapper vil bli fjernet fra postkassene.

Postkasseskilt bestilles ved:

Skiltservice As
Oredalsveien 94
1613 Fredrikstad
Nettbuttikk: www.skiltservice.com

Tlf: 95821258, mail: bestilling@skiltservice.com

Det er bare å ringe eller sende e-post og bestille skilt.
I bestillingen oppgir du navn (Inntil 5 linjer) som skal stå på skiltet. Bestillingen må også inneholde din fakturaadresse, samt at du bor i Gullmyra bolig sameie

Det koster ca. kr. 125,- inkl. mva og forsendelse

Hver enkelt beboer blir fakturert.

Montering av postkasse skilt:

Åpne opp postkasse og skru ut to skruer i baksiden av dør. Skiltet skal plasseres på innsiden av dør og skrues fast.