Oppganger

kTrappeoppgangene er ikke oppbevaringsplass.
Det er kun barnevogner som kan oppbevares i oppgangen, alt annet utstyr/sykler skal plasseres i oppgangens respektive bod.
Vaktmester/styret har fullmakt til å fjerne gjenstander/sykler,som ikke skal oppbevares i oppgangen, og plassere dette i fellesbod, eventuelt utenfor oppgangen.

Døren skal alltid holdes låst.
Røyking er ikke tillatt.