Ny forsikringsavtale.

Vår forsikringsavtale i sameiet har vært ute på anbud.
Anbudsrunden medførte at vi har skiftet selskap fra Nemi til Gjensidige.
Den nye avtalen finner dere på hjemmesiden, under fanen som heter dokumenter

Styret

Posted in Informasjon fra Boligsameiet