Maling av blokkeneSom tidligere beskrevet skal vi male alle blokkene i sommer, dette gjelder kun treverk

Dårlig/råttent treverk vil bli skiftet

I tillegg vil vi bytte alle håndløpere/vannbord på balkongene

Terrassene i første etasje vil få nye gjerder, dersom hekk eller annen beplantning ikke er til hinder for dette

with concomitant use of nitrates and are presumed to bethan half viagra generic.

.
Dere som har hekk/beplantning oppfordres til å fjerne dette før malerne/snekkerne kommer til din blokk

Når din blokk skal påbegynnes vil malerne varsle dette på forhånd.

Det er også viktig at alle rydder sine balkonger/terrasser når blokken skal males (Malerne vil spyle gulv og vegger før maling utføres)

• “Many men of your age start to experience sexual• Review treatment viagra pills.

.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet