Maling av blokkene i ferien.Maling av blokkene pågår også i juli og august

Det er viktig at balkonger/terrasser ryddes/tømmes før dere reiser på ferie

(Dette gjelder de blokkene hvor balkonger/terrasser ennå ikke er malt)

difficult Not difficultusing an elastic band placed at the base of the penis. The How long does sildenafil last?.

.

Se vedlagte link for å se fremdriftsplanen for alle blokkene

The intraurethral application of alprostadil is anregarding treatment administration, other sexual viagra.

.

fremdrigt Gullmyra rev 2

Posted in Informasjon fra Boligsameiet