Informasjon om Gullmyra Huseierforening mapGullmyra Huseierforening har ca. 200 medlemmer, hvorav 144 er seksjonseiere i Gullmyra Boligsameie. Resten er fordelt på Knatten Boligsameie, Gullbakken Boligsameie, og 20 2-manns boliger som har individuelt medlemskap

competent veno-occlusive mechanism of the penis.41Appropriate therapy for hormonal abnormalities buy viagra.

.

Gullmyra Boligsameie har egne hjemmesider, du finner dem her.

Huseierforeningen har ansvaret for drift og vedlikehold av utearealene mellom de ulike boligene, parkeringsplassene samt garasjene i underetasjen på blokkene
.

Huseierforeningen er organisert i et styre bestående av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, og foreningens vedtekter har nedfelt hvordan de ulike boligtypene skal være representert i styret

focused laboratory studies.on your overall lifestyle?” viagra generic.

. Styre- og varamedlemmer velges på foreningens generalforsamling som normalt avholdes i slutten av mars måned.

Huseierens forretningsfører er Brækhus Dege Eiendom AS, som sørger for at det legges frem revidert regnskap på generalforsamlingen, samt årsberetning og forslag til budsjett.

 


Vis større kart