Hms

Hms

Styret arbeider kontinuerlig med helse, miljø og sikkerhet (Hms)

Hms ansvarlig er Maria Tønseth, Gullhaugveien 207

Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem