Henvendelser til styret.

Styret får unødvendig mange telefoner, vi minner derfor om følgende:
Generelle henvendelser rettes til: boligsameiet@gullmyra.no
Styret skal kun kontaktes direkte ved hastesaker som f.eks: Vann og brannskader

Mvh
Styret

 

Posted in Informasjon fra Boligsameiet