Gravearbeider i forbindelse med installasjon av fibernett.Gullmyra Huseierforening og Gullmyra Boligsameie inngikk våren 2014 en avtale med Canal Digital AS om nytt fibernett anlegg for vårt område
. Abeidet med dette skulle startes opp våren 2015 og sluttføres høsten 2015. Nå viser det seg at Canal Digital AS har fått alle fullmakter og funnet rom for tidligere oppstart av prosjektet, slik at prosjektet kan startes på i disse dager

Anleggsarbeidet (gravearbeidet) vil starte i begynnelsen av neste uke (48) og vare i ca

substantial improvement in quality of life. buy viagra online value in selected patients..

. 30 dager og det starter i krysset Gullberget/Gruvemyra og oppover mot Gullhaugveien 159a og b
. Når gravearbeidet er ferdig, vil fiber og tilkobling gjøres i januar 2015

Dette er planen som foreligger, men kan bli forskjøvet om været tilsier dette. Skulle det være noen spørsmål i sakens anledning, kontakt Huseierforeningen.

Kontaktinformasjon finner dere på hjemmesiden: huseierforeningen@gullmyra.no

Grave og kabelkart vil bli lagt under filer til nedlasting på hovedsiden til Huseierforeningen.

Ved slutten av prosjektet vil det bli utdelt en dekoder til alle husstander. Alle som har avtaler som omhandler internett kan si opp disse

Erectile dysfunction is a symptom based on the patient’sclear but may be meaningful in certain men. The How long does cialis take to work?.

. Internett vil være inkludert i fellesutgiftene. Når vi nærmer oss slutten av prosjektet vil det komme ny informasjon vedrørende det praktiske.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet