Garasjene

Garasjeanleggene driftes og vedlikeholdes av Gullmyra huseierforening.

Boligsameiet henstiller alle om å sette seg inn i gjeldende parkeringsbestemmelser som dere finner på hjemmesiden til Gullmyra huseierforening.

Hjemmeside: Gullmyra.no