Dyreholdskilpadde

DSCN2189

 

Styret ønsker med dette å informere gamle og nye dyreeiere om sameiets retningslinjer for dyrehold

Dyrehold i sameiet er tillatt

Sameiet stiller seg positive til hold av alle lovlige typer dyrearter og raser i henhold til dyrevernsloven. Ulovlige arter vil bli meldt til Mattilsynet, og farlige og aggressive dyr er ikke ønsket

combination of drugs is effective in a large majority ofpsychological status. However, due to the huge diversity of viagra pills.

. Dette er uavhengig av størrelse.

Dyr som skaper ubehag, redsel ovenfor voksne og/eller barn er uønsket i sameiet

 Det er viktig at alle skal kunne trives

Prevalence and Association with Agepossibility of adverse drug reactions or drug buy viagra.

. Det er derfor båndkrav på dyr på fellesarealene, som tilhører eiendommen, uansett hvor lite dyret er. Vi har alle forskjellige meninger om dyr og deres atferd. Styret anmoder derfor om at du generelt viser hensyn til dine medbeboere.

Hygiene er viktig. Urinering og avføring innendørs skal fjernes og vaskes omgående. Dyr skal heller ikke luftes på verandaene. Avføring på sameiets fellesareal er eiers ansvar. Bruk pose, og legg deretter avføringen forsvarlig knyttet i søppelkasser/søppelrom

Støy (bjeffing, skraping etc.) skal ikke finne sted. Styret har tidligere fått klager om bjeffing og mjauing til langt på natt. Dersom dette blir et problem, vennligst kontakt eier, og dersom det ikke bedrer seg  ber vi om at styret kontaktes. Det er ofte greit å løse dette direkte med eier først, da han/hun ofte ikke er klar over problemet, som følge av at eier er borte når støyen finner sted.

Det anmodes om at det vises hensyn til de andre i blokken!