Brannvern

Sameiet har inngått avtale med Norsk brannvern om årlig ettersyn/kontroll/opplæring i brannvern. Hver seksjon blir besøkt 1 gang per år. Sist kontroll var i januar 2017.

De bytter batteri på varslere, sjekker slanger og apparater samt anviser rømningsveier.
Det foretaes også kontroll av slukningsapparater i fellesarealer (garasjene).
Vaktmester kontrollerer nødlysene i våre oppganger.