Brannvern

 

Sameiet har inngått avtale med Gowens AS Vedrørende årlig kontroll og opplæring i brannvern.

Hver seksjon blir besøkt 1 gang per år. Sist kontroll var første kvartal 2020.

De sjekker røykvarslere, slukningsapparater og anviser rømningsveier.
Det foretaes også kontroll av slukningsapparater i fellesarealer (garasjene).
Vaktmester kontrollerer nødlysene i våre oppganger

 

.