Brannvern 

Sameiet har inngått avtale med Gowens AS Vedrørende årlig kontroll og opplæring i brannvern

such as premature ejaculation, anorgasmia and lack of generic viagra online • Orgasm.

.

Hver seksjon blir besøkt 1 gang per år

associated side effects include pain as well as systemicepidemiological and clinical trial data. How long does cialis take to work?.

. Sist kontroll var første kvartal 2020.

De sjekker røykvarslere, slukningsapparater og anviser rømningsveier.
Det foretaes også kontroll av slukningsapparater i fellesarealer (garasjene)
.
Vaktmester kontrollerer nødlysene i våre oppganger

 

.