Boning av gulv/vask av vinduer i oppgangene

Det er blitt bestilt boning av gulv og vask av vinduer/dører i alle oppganger.
Arbeidet vil bli utført før 17.mai.
Beboerne bes om å rette seg etter anvisninger gitt av renholderne når arbeidet utføres.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet