Felles boder

Hver oppgang har tilgang til en fellesbod i nærmeste bodanlegg. Gullhaugveien 207 har en bod til høyre for utgangen mot barnehagen.

I disse bodene skal det kun oppbevares sykler/sportsutstyr og bildekk.
Møbler, defekte sykler og andre etterlatenskaper kan bli fjernet av vaktmester/styret.

Beboerne i hver enkelt oppgang er i fellesskap ansvarlig for å rydde sin bod, gjerne i forbindelse med vårdugnaden. Dette organiseres av beboerne selv.