Felles boderHver oppgang har tilgang til en fellesbod i nærmeste Bodanlegg

Page 53SHARED CARE CONCEPT (29)Misconception of ED and viagra vs cialis.

.

Gullhaugveien 207 har en bod til høyre for utgangen mot barnehagen

HyperprolactinaemiaVacuum constriction devices (VCD) are widely available How long does sildenafil last?.

.

I  bodene skal det kun oppbevares sykler/sportsutstyr og bildekk
.
Møbler, defekte sykler og andre etterlatenskaper kan bli fjernet av vaktmester/styret
.

Beboerne i hver enkelt oppgang er i fellesskap ansvarlig for å rydde sin bod, gjerne i forbindelse med vårdugnaden. Dette organiseres av beboerne selv.