Befaring utført av Norsk Brannvern 2016.

Styret i Gullmyra Boligsameie mottok i dag rapporten som omtaler brannsikkerheten i leilighetene, samt fellesarealer og garasjer i vårt boligsameie.

Rapporten er nå lagt ut på hjemmesiden, under fanen som heter dokumenter.

Styret

Posted in Informasjon fra Boligsameiet