Avtale om utbygging av fibernett

Styret har inngått en avtale med Canal Digital om utbygging av fiber infrastruktur i vårt boligsameie.
Utbygging av fibernettet starter våren 2015.                                                                                     Se utfyllende informasjon på hjemmesiden under kabel tv/internett

Posted in Informasjon fra Boligsameiet