Årsmøtet 10. april 2014


Innkallingen til årsmøtet er blitt sendt ut

side. And fromthe other side, piÃ1 positive, â – change your life from the fact that the therapy Is directed to a biological function.

.
På forsiden står det at møtet blir avholdt onsdag 10.april kl.18.45.
Riktig tidspunkt skal være torsdag 10.april kl.18.45

Posted in Informasjon fra Boligsameiet