Årsmøtet 10. april 2014

Innkallingen til årsmøtet er blitt sendt ut

På forsiden står det at møtet blir avholdt onsdag 10.april kl.18.45

Rtig tidspunkt skal være torsdag 10.april kl.18.45

 

Posted in Informasjon fra Boligsameiet