Årets brannvern inspeksjon.

Informasjon fra Styret i Gullmyra Boligsameie
angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss følgende dager mellom klokken 17:00 og 21:00 (De starter gjerne litt tidligere med evt

. fellesområder og besøker de som er hjemme)
.

Mandag 23
. februar. Besøkes:
Gullberget 110, 112, 114 og 116
Gullhaugveien 165, 167 og 169

Torsdag 26. februar. Besøkes:
Gullhaugveien 171, 199, 201 og 207

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake: onsdag 4. mars mellom 17:00 og 21:00.
Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten, utføre enkelte kontroller, teste, samt bytte batteri i røykvarslere. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)

 

Posted in Informasjon fra Boligsameiet