Month: January 2017

Ny forsikringsavtale.

Vår forsikringsavtale i sameiet har vært ute på anbud. Anbudsrunden medførte at vi har skiftet selskap fra Nemi til Gjensidige. Den nye avtalen finner dere på hjemmesiden, under fanen som heter dokumenter how often Has been able to penetrate theof

Posted in Informasjon fra Boligsameiet