Month: April 2015

Canal Digital/Fibernett.

Installasjonen av fibernett i Gullmyra boligsameie er snart fullført. Sameiet har inngått en avtale som heter komplett fiber 5. Dette vil si at det er installert en digital dekoder og ruter i alle leiligheter (Utstyret skal stå igjen ved flytting).

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Vedrørende uregelmessigheter i garasjene.

Huseierforeningen har fått melding om at det tidvis befinner seg personer i garasjene som ikke har noe der å gjøre. Huseierforeningen ønsker tilbakemelding dersom dere oppdager personer som “lusker” rundt eller driver med uregelmessigheter. Tidvis er det innbrudd/tyverier og tømming

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Problemer med varmt vann i Gullhaugveien 165/167

Det har en tid vært feil på 2 beredere som hører til nevnte adresser.                                   Rørlegger og elektriker har forsøkt å finne ut hva

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Problemer med maur

Styret har fått melding om at det er enkelte beboere i blokken Gullhaugveien 165-167 som har problemer med maur. Vi ber om at andre som har problemer med maur melder ifra til styret. Mail: boligsameiet@gullmyra.no

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Informasjon vedrørende fibernett

Canal Digital begynner å installere utstyr i leilghetene om ca. 1 uke, arbeidet vil antatt pågå helt til 17.mai. Styret har bedt Canal Digital henge opp informasjon på dørene samt i alle postkasser 14 dager før de skal begynne i

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Nytt styre i Gullmyra boligsameie

I dag har det vært avholdt årsmøte i Gullmyra boligsameie. Etter møtet er det blitt en ny sammensetting av styret, se hjemmesiden for informasjon. Dere finner styret, varamedlemmer og valgkomite under fanen som heter kontakt oss.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet

Årsmøte 2015

Styret minner om kommende årsmøte. Møtet er på Flerbrukshuset, Gullhaugveien 133, torsdag 9. april, kl.18.00. Styret ønsker at så mange som mulig finner anledning til å møte.

Posted in Informasjon fra Boligsameiet